MOOTTORIKORTIT

spp-team_018

Moottorikortti Ver4.0 on viimeisin malli avauslaitteiden ohjauskortista, moottorikortilla voidaan ohjata avauslaitteita rikolasipainikkeen, ulkoisen ohjauksen tai tuuletuspainikkeiden ohjaamana. Avauslaitteita saa kytkeä avauslaitteen lähtö riviliittimelle J12 yhteensä 30A edestä.

Moottorikortin lähtösulakkeiden koko määrittää avauslaitteiden kappalemäärän. Yhdellä rikolasipainikkeella voidaan ohjata enintään kolmea moottoriohjainkorttia, moottoriohjainkorttien laukaisuriviliittimet J13 kytketään rinnakkain. Jos moottorikortteja on kaksi kappaletta yhden rikolasipainikkeen ohjaamana, tulee linja valvonnan vastus olla rikolasipainikkeella arvoltaan 1kohm. Jos moottoriohjain kortteja on kolme yhdellä rikolasipainikkeella ohjattuna, tulee vastuksen olla 680ohm.

spp-team_013

Rikolasipainikkeelta ohjattaessa moottorikortin laukaisu merkkiled D5 syttyy sekä summeri alkaa soida. Summerin sointi sekä merkkiled sammuu rikolasipainikkeen normaalitilaan asetuksen jälkeen. Myöskin avauslaitteen ajo pysähtyy. Kiinniajo tapahtuu aina tuuletuspainike riviliittimestä J14.

Moottorikortilla on valvonnat avauslaitteille lähtevässä linjassa J12 sekä rikolasipainikkeen linjassa J13, moottorikortti valvoo asetettua vastusarvoa. Vastusarvon ylittyessä tai alittuessa moottorikortille syttyy vikavalo D11 sekä summeri alkaa soida.

Moottorikortilta saadaan ryhmäkohtainen laukaisutieto sekä linjavikatieto,riviliittimestä J16. Nämä indikoinnit on johdotettu savunpoistokeskuksen kanteen.

 

VAIHTOKORTIT

spp-team_011

Yleisesti:

Vaihtokortti säätelee tehonlähteeksi savunpoistokeskuksessa päätehonlähteen tai varatehonlähteen. Päätehonlähteenä toimii savunpoistokeskuksessa Meanwell-merkkinen virtalähde, tuon päätehonlähteen teho on 100W, 320W tai 600W. Isoimmassa SAKU savunpoistokeskuksemme on 600W virtalähteitä kaksi rinnakkain. Varatehonlähteenä toimii akusto, joka koostuu kahdesta sarjaankytketystä 12V suljetusta lyijyhyytelö akusta. Varatehonlähteenä akuston koko vaihtelee 2,2Ah, 7,3Ah, 12Ah sekä suurimmissa 18Ah välillä.

spp-team_012

Tehtävät:

Vaihtokortin päätehtävä on siis vaihtaa järjestelmän tehonlähdettä päätehonlähteen ja varatehonlähteen välillä. Verkkosyötön katketessa vaihtaa vaihtokortti tehonlähteeksi akuston. Myöskin päätehonlähteen vikaantuessa järjestelmä siirtyy vaihtokortin avulla käyttämään akustoa. Aina kun SAKU savunpoistokeskus siirtyy käyttämään varatehonlähdettä, kannessa oleva ”TOIMINNASSA” merkkivalo sammuu. 600W virtalähteessä on ”POWER GOOD” riviliitin mikä viestittää vaihtokortille mahdollisesta päätehonlähteessä ilmenneestä viasta. 100W ja 320W päätehonlähteissä vaihtokortti valvoo automaattisesti tehonlähdettä 24V jännitteestä.

Vaihtokortti valvoo myöskin akuston varaustilaa niiden napajännitteestä. Jännitteen laskiessa valvontakortti laukaisee audio/visuaalisen hälytyksen. Tästä hälytyksestä saadaan tieto myöskin kiinteistön valvomoon tarvittaessa. Hälytyksestä saadaan tieto sulkeutuvana ja avautuvana potentiaalin vapaana kärkitietona.

Vaihtokortilta voidaan ohjata myöskin käsikäyttöisesti kumpaa tehonlähdettä halutaan käyttää, huollossa tulee koestaa myöskin järjestelmä akustolla. Tuo ohjaus voidaan tehdä riviliittimellä J4.